هنجارشکنی شاعران معاصر عربی در کاربرد داستان‌های دینی پیامبران

سیده‌اکرم رخشنده‌نیا

دوره 2، شماره 5 ، دی 1391، ، صفحه 180-161

چکیده
  میراث دینی در همه­یاشکال و نزد همه­ی ملت ها، یکی از مصادر مهم الهام شعری به شمار می‌آید و شاعران، در بسیاری از موضوعات و آثار ادبی خود از میراث دینی استمداد نموده‌اند که در این میان یکی از پرکاربردترین نمادهای دینی، پیامبران الهی می­باشند. شاعران در کاربرد نمادین شخصیت های پیامبران با پررنگ ساختن ویژگی‌های برجسته­ی حیات ...  بیشتر