واژگان تحول‌یافتة عربی در فارسی و چالش‌های فراروی مترجمان

ربابه رمضانی

دوره 7، شماره 16 ، شهریور 1396، ، صفحه 169-150

http://dx.doi.org/10.22054/rctall.2017.7822

چکیده
  اعتقاد و گرایش ژرف نسبت به دین اسلام باعث شد ایرانیان زبان عربی را یک زبان بیگانه ندانند و در برابر ورود واژگان عربی، به‌ویژه واژگان دارای هویت دینی، موضع دفاعی نگیرند. از این رو، کلمات عربی به‌راحتی وارد زبان فارسی شدند و به دلیل سابقة زیادی که در این زبان داشتند، دچار تحول معنایی شدند. این امر چالش بزرگی را فراروی مترجمان قرار داده‌است. ...  بیشتر

اسطوره موجودیتی تجدید پذیر

ربابه رمضانی

دوره 2، شماره 3 ، تیر 1391، ، صفحه 121-136

http://dx.doi.org/10.22054/rctall.2012.6980

چکیده
  اسطوره حلقه ی وصل میان انسان معاصر با انسان نخستین است. پیوند میان خواست های درونی و رفع نیازهای ناشناخته ی انسان معاصر و همتای نخستین او، با اسطوره مفهوم پیدا می کند. شناخت اسطوره و دریافت دقیق هویت آن به سادگی امکان پذیر نیست؛ به همین سبب نمی توان تعریف دقیقی از اسطوره ارائه کرد. وجود دهها تعریف متفاوت از دیدگاه های دین شناختی، روان ...  بیشتر