الإیقاع الداخلی فی شعر عبدالوهاب البیاتی -دیوان «الموت فی الحیاة» نموذجاً-

رجاء ابوعلی؛ منیژه زارع

دوره 2، شماره 4 ، مهر 1391، ، صفحه 60-43

http://dx.doi.org/10.22054/rctall.2012.9933

چکیده
  الإیقاع کلمة مشتقة أصلاً من الیونانیة بمعنی الجریان و التدفق، و الإیقاع الشعری یطلق علی تتابع منتظم لمجموعة من العناصرالتی تعطی النص الشعری جمالاً. إن الإیقاع یمثل رکناً رئیساً فی القصیدة الشعریة و هو ینقسم إلی قسمین: الإیقاع الخارجی و الإیقاع الداخلی. هناک أهمیة خاصة للإیقاع الداخلی فی الشعر الحدیث، لأن الإیقاع الخارجی المتمثل ...  بیشتر

گدازه‌های خشم در شعر و اندیشه‌ی مظفرالنواب

رجاء ابوعلی؛ طاهره گودرزی

دوره 1، شماره 1 ، دی 1390، ، صفحه 131-154

چکیده
  مظفرالنواب به عنوان یکی از شاعران برجسته و سرشناس عراقی در حوزه‌ی نقد سیاسی و اجتماعی و یکی از یکه تازان عرصه‌ی هجو، جایگاه ویژه‌ای در ادبیات معاصر عراق دارد. وی که تجربه‌ی روزگاری پرفراز و نشیب در دوران بی‌ثباتی سیاسی و سپس فشار و تبعید را تجربه کرده است، خشمگین از ناکامی سران عرب در حل معضلات اجتماعی و سیاسی به ویژه مسئله‌ی فلسطین ...  بیشتر