گدازه‌های خشم در شعر و اندیشه‌ی مظفرالنواب

رجاء ابوعلی؛ طاهره گودرزی

دوره 1، شماره 1 ، دی 1390، ، صفحه 131-154

چکیده
  مظفرالنواب به عنوان یکی از شاعران برجسته و سرشناس عراقی در حوزه‌ی نقد سیاسی و اجتماعی و یکی از یکه تازان عرصه‌ی هجو، جایگاه ویژه‌ای در ادبیات معاصر عراق دارد. وی که تجربه‌ی روزگاری پرفراز و نشیب در دوران بی‌ثباتی سیاسی و سپس فشار و تبعید را تجربه کرده است، خشمگین از ناکامی سران عرب در حل معضلات اجتماعی و سیاسی به ویژه مسئله‌ی فلسطین ...  بیشتر