نویسنده = مرعشی، سید حسین
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر وزن شعر فارسی بر اشعار عربی میرداماد

دوره 1، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 155-172

علی اصغر قهرمانی مقبل؛ سید حسین مرعشی