نگاهی به ادبیات زنانه با تکیه بر رمان الارض و سووشون

محمد جنتی فر

دوره 2، شماره 3 ، تیر 1391، ، صفحه 137-156

http://dx.doi.org/10.22054/rctall.2012.6981

چکیده
  ادبیات زنانه یکی از مهمترین موضوعات مطرح شده در زمینه ی نقد ادبی معاصر است. هر چند که میان پژوهندگان و منتقدان، اختلاف نظرهای بسیاری پیرامون موضوع یاد شده وجود دارد برخی از ایشان بر آنند که ادبیات زنانه به هیچ روی وجود نداشته است و تقسیم ادبیات به مردانه یا زنانه تنها بازی با کلمات و اصطلاحات است در مقابل برخی دیگر بر این عقیده اند که ...  بیشتر