نقدی بر ترجمۀ "العبرات" منفلوطی بر مبنای ضرورت تسلط بر زبان مبدأ و مقصد

شهریار گیتی؛ حسن نریمانی؛ حسین محسنی

دوره 3، شماره 7 ، تیر 1392، ، صفحه 131-150

چکیده
  این مقاله ضمن اشاره به برخی از توانایی‌ها و روحیات لازم برای حرفۀ مترجمی، به نقد ترجمۀ کتاب "العبرات" منفلوطی با عنوان "سیل سرشک"و خطاهای شایع در این کتاب پرداخته است که به دنبال عدم تسلط به زبان مبدأ و مقصد پیش می‌آیند. ترجمۀ این کتاب را قاسم مختاری، محمود دهنوی و نوذر عباسی برعهده­داشته‌اند. به­طور کلی این نوشته دربر گیرنده دو ...  بیشتر