از تعدیل تا معادل‌یابی

رضا ناظمیان؛ زهره قربانی

دوره 3، شماره 9 ، دی 1392، ، صفحه 85-102

چکیده
  معادل‌یابی واژگانی یک فعّالیّت ذهنی است که در لایه‌های مختلف ذهن صورت می‌گیرد. معادل‌یابی و ترجمه در سطح اوّلین لایة ذهن، کارمترجم نوآموزی است که هنوز در کار ترجمه تجربه‌ای نیندوخته است و تحت تأثیر ترجمة متون کهن یاد گرفته که معنای هر کلمه را زیر آن کلمه بنویسد و هراس دارد که معنای کلمه را به دقّت وارسی کند و مترادف‌هایی را که به ...  بیشتر

پیش فرض‌های بافتی و تلاش پردازش در ترجمة آیات بافت محور قرآن؛ دیدگاه نظریة مناسبت

رضا ناظمیان؛ حسام حاج مؤمن؛ محمد جمشید

دوره 3، شماره 6 ، فروردین 1392، ، صفحه 49-68

چکیده
      نظریة مناسبت، از کارآمد­ترین رهیافت­ها در بررسی ارتباط­پذیری متون و نحوة دریافت آن­ها از سوی مخاطب است. از آن­جا که فرض است متن دینی مخاطب عام دارد، این مقاله بر آن است تا به بررسی عوامل افزایش یا کاهش سطح مناسبت متون دینی ترجمه شده به فارسی و راه‌کار­های افزایش سطح مناسبت این ترجمه­ها برای مخاطب فارس­زبان ...  بیشتر