روش‌شناسی و نقد ترجمۀ مجاز در قرآن کریم

رضا امانی؛ لیلا زربخش؛ ام البنین فرهادی

دوره 3، شماره 6 ، فروردین 1392، ، صفحه 69-89

چکیده
      مجاز یکی از مهم‌ترین و مؤثرترین ساختارها و صنایع بیانی در بلاغت به شمار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود و نقش به سزایی در زیباشناختی و معناآفرینی بافتار قرآنی دارد. لذا ترجمۀ آن نیز از اهمیت خاصی برخوردار است که در این نوشتار به روش شناسی ترجمۀ انواع مجاز و نقد عملکرد مترجمان قرآن پرداخته شده است. صاحب نظران در ترجمة انواع «مجاز» ...  بیشتر