نویسنده = ابن الرسول، سید محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. انواع «ی» در زبان فارسی و دشواری‌های ترجمة آن به عربی

دوره 3، شماره 6، بهار 1392، صفحه 91-112

سید محمدرضا ابن الرسول؛ محمد رحیمی خویگانی