نگاهی به ترجمة داستان نمادین «خمارة القط الأسود»

منصوره زرکوب؛ حسین عباسی

دوره 3، شماره 6 ، فروردین 1392، ، صفحه 113-139

چکیده
  نجیب محفوظ (1911 – 2006) یکی از بزرگ‌ترین نویسندگان جهان عرب، تنها مسلمان برندة نوبل ادبی (1988) است. رمان، داستان کوتاه، اتوبیوگرافی و سناریو از حوزه‌های نگارش محفوظ به شمار می‌آیند. داستان کوتاه «خمارة القط الأسود» از کارهای ارزشمند نجیب محفوظ است که می‌توان آن را برشی از برهه‌های تاریخی زادگاه نویسنده (مصر) دانست. خوانندة این ...  بیشتر