بررسی ترجمة قرآن عطاء‌الله فرهنگ قهرمانی

عبدالقادر پریز؛ حسین تقی پور

دوره 3، شماره 6 ، فروردین 1392، ، صفحه 141-166

چکیده
      ترجمة قرآن اثر آقای «عطاء‌الله فرهنگ قهرمانی» که جزء ترجمه‌های «آزاد مقید به متن» است در سال (2007) توسط انتشارات «امانه» در هند چاپ و اخیراً نسخه‌هایی از آن در ایران توزیع شده است. مبنای این ترجمه به اقرار خود مترجم از ترجمه‌های آیتی، پاینده و الهی قمشه‌ای بوده است.  مترجم در این ترجمه با نگرش جانب‌دارانة ...  بیشتر