نقد و ارزیابی ترجمة محمد دشتی از نهج‌البلاغه براساس مدل گارسس (1994) (مطالعه موردی: ترجمة خطبه اول و حکمت‌های 1 تا 20)

مهین حاجی زاده؛ پروین فرهادی؛ رعنا فرهادی

دوره 9، شماره 21 ، دی 1398، ، صفحه 9-44

http://dx.doi.org/10.22054/rctall.2020.40522.1375

چکیده
  نهج‌البلاغه از منابع مهم و معتبر دینی است که از زمان تدوین آن تاکنون با اقبال صاحبان دانش و فضل روبه‌رو شده است و مترجمان متعددی با هدف تبیین و تشریح این شاهکار گرانقدر امیرالمؤمنین (ع) به ترجمۀ آن پرداخته‌اند. اما سؤال اینجا است که این ترجمه‌ها تا چه حد توانسته‌اند اعجاز، قدرت و گیرایی کلام امیر (ع) را به نحو احسن به جامعه فارسی‌زبان ...  بیشتر