کلیدواژه‌ها = ترجمه‌های معاصر
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی ترجمه‌های معاصر فارسی قرآن کریم مشتمل بر مادّه ی «حشر»

دوره 5، شماره 12، تابستان 1394، صفحه 158-133

کاووس روحی برندق؛ علی حاجی خانی؛ محسن فریادرس


2. تحلیل و بررسی افزوده‌های تفسیری در شش ترجمة معاصر قرآن کریم (با محوریّت سورة إسراء)

دوره 4، شماره 11، زمستان 1393، صفحه 83-112

ابراهیم ابراهیمی؛ اصغر طهماسبی بلداجی؛ باب الله محمدی نبی کندی