نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی رویکردی نوپاست که پیدایش آن به اواخر قرن بیستم باز می‌گردد. این رویکرد امکانات مختلفی را در زمینه تحلیل متن در اختیار خواننده قرار می‌دهد تا بتواند از طریق به کارگیری آنها به فهم بهتر یا دقیق‌تری از متن یا گفتمان دست یابد. واز آنجایی که شرط داشتن ترجمه‌ی خوب وبی‌نقص فهم درست متن اصلی می‌باشد، امکانات این رویکرد می‌توانند کمک شایانی را به مترجمان جهت فهم متن ارائه دهند. از این رو در این مقاله برآن شدیم تا با به کارگیری این رویکرد دست به تحلیل داستان تحت المظلّة نوشته‌ی نجیب محفوظ بزنیم تا فهم بهتری از ایدئولوژی وپیام‌های داستان داشته باشیم ودرادامه نیز با کاربست این نظریه ترجمه‌ی این داستان را که توسط حسین شمس آبادی ومهدی شاهرخ صورت گرفته است، مورد بررسی قرار دادیم ودریافتیم که مترجمان درک خوبی از این داستان نداشته‌اند وبه تبع آن ترجمه‌ی خوبی را به مخاطب خود ارائه نداده‌اند. این در حالی است که با استفاده از نظریه‌ی تحلیل گفتمان انتقادی می‌توانستند حوزه‌های معنایی وهمچنین کلمات کلیدی را درک کنند وترجمه‌ی بهتری از خود به جای بگذارند. علاوه بر این نویسندگان این مقاله با تکیه بر مرحله توصیفِ نظریه‌ی تحلیل گفتمان انتقادی که توجه خاصی به بار ایدئولوژیک کلمات محوری دارد، به بررسی ترجمه این داستان پرداختند وبه این نتیجه رسیدند که عدم معادل یابی صحیح در ترجمه‌ی کلمات وحوزه‌های معنایی این داستان باعث شده که ایدئولوژی اصلی داستان که از نظر نگارندگان این سطور هرج ومرج وتغییر است، به مخاطب منتقل نشود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Application of Fairclough's critical discourse analysis approach In the analysis of the translation of the story "Taht al-Mazla" by Najib Mahfouz

نویسنده [English]

  • Amir Mesgar

Allameh Tabatabai University

چکیده [English]

The approach of critical discourse analysis is a new approach that dates back to the end of the 20th century. This approach provides the reader with various possibilities in the field of text analysis so that he can achieve a better or more accurate understanding of the text or discourse through their application. Since the condition of having a good and perfect translation is the correct understanding of the original text, the possibilities of this approach can provide great help to translators to understand the text. Therefore, in this article, we decided to analyze the story under the umbrella of Najib Mahfouz's writing by applying this approach in order to have a better understanding of the ideology and messages of the story. It was done by Hossein Shamsabadi and Mehdi Shahrokh, we investigated and found that the translators did not have a good understanding of this story and as a result, they did not provide a good translation to their audience. In addition, the authors of this article, relying on the description stage of the theory of critical discourse analysis, which pays special attention to the ideological load of key words, investigated the translation of this story and came to the conclusion that the lack of correct equivalence in the translation of words and domains The meaning of this story has caused that the main ideology of the story, which according to the writers of these lines is chaos and change, is not conveyed to the audience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Under the canopy
  • critical discourse analysis
  • ideology
  • translation and equivalence