نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مترجمی زبان عربی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

10.22054/rctall.2022.69695.1645

چکیده

طی دهه‎های مختلف، زبان و ترجمه ارتباط گسترده و متقابلی با هم داشته و دارند و ترجمه با بهره گیری از علم زبان شناسی و مدنظر قرار دادن بافت‎های زبانی در برقراری ارتباطی پویا و ملموس با مخاطب به پیشرفت‎های بسیاری دست یافته است. کریستین نورد (۱۹۷۷) نظریه پرداز حوزه مطالعات ترجمه با ارائه مولفه‎های الگوی نقش زبانی خاص خود سبب بهبودی هرچه بیشتر ارتباط میان گوینده و شنونده یا نویسنده و مخاطب شده است. پژوهش حاضر با تکیه بر روش توصیفی_ تحلیلی در صدد است دو ترجمه رضا عامری و عطاءالله مهاجرانی از رمان موسم الهجرة إلى الشمال را براساس الگوی کریستین نورد مورد نقد و بررسی قرار دهد تا به میزان بازتاب نقش های زبانی مدل نورد و تاثیر آن‎ها در ترجمه‎های مورد بررسی دست یابد و سطح کیفی عملکرد هر کدام از مترجمان را مشخص سازد. نتیجه پژوهش بیانگر آن است که دیدگاه مورد بررسی با همه مؤلفه‎ها ( نقش ارجاعی، نقش بیانی، نقش ترغیبی، نقش عاطفی)، مطابقت داشته است و ترجمه رضا عامری در زمینه نقش ارجاعی، بیانی و ترغیبی بیشترین بازتاب را داشته و همینطور عملکرد رضا عامری در مقایسه با عطاءالله مهاجرانی جهت ترجمه رمان موسم الهجرة إلى الشمال مقبول‎تر بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Application of Language Functions in Reza Ameri’s and Ataullah Mohajerani Translations of Season of Migration to the North based on Christine Nord’s Perspective

نویسندگان [English]

  • Ali sayadani 1
  • Saman Rahimkhani 2
  • Somaye Aghamohamadi 2

1 Associate Professor of Arabic Language and Literature, Azarbaijan Shahid Madani University ,Tabriz, Iran.

2 Master student of of Arabic Language Translation, Azarbaijan Shahid Madani University ,Tabriz, Iran.

چکیده [English]

All over the history, language and translation have had extensive and interacting relationship. Using the findings of linguistics and considering linguistic contexts, translation has gained remarkable achievements in making dynamic and understandable communications. Nord (1977), the theoretician of translation studies, proposed elements of specific functions of language that improve the communication between speaker and audience or writer and readership. Using a descriptive-analytical method and Nord’s model, the study tried to explore Reza Ameri’s and Ataullah Mohajerani translations of Season of Migration to the North to see the representations of linguistic functions of Nord’s model and their impact in the translations, and evaluate the quality of the translations. The results show that the explored idea corresponds to all the elements (referential function, expressive function, appellative function, and phatic function) and Ameri’s translation shows more referential and expressive and appellative functions and, in comparison to Reza Ameri’s translation of the novel, is more acceptable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Language
  • Translation
  • Linguistics
  • Christine Nord
  • Reza Ameri