نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه ایلام

2 گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه الزهرا

چکیده

ژان رنه لادمیرال در حوزه نظریه‌پردازی ترجمه با رویکرد مقصد‌گرا معتقد است که محدود نمودن ترجمه به رمزگردانی ساده نا‌درست بوده و مترجم باید به تولید معنا و یا آفرینش مجدد بپردازد. این نظریه‌پرداز راهکار‌هایی از جمله جابجایی، ابهام زدایی، افزوده‌سازی و... ارائه داده‌ است. مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی با تکیه بر رویکرد لادمیرال، به بازخوانی ترجمه رضا عامری از رمان «موسم الهجرة إلی الشمال» اثر طیب صالح -کاندید جانشینی «نجیب محفوظ»- می‌پردازد. جستار حاضر نمونه‌هایی از ترجمه راکه طبق مؤلفه‌های لادمیرال موفق بوده‌اند، ارائه و توفیقشان را طبق مؤلفه‌ها تحلیل نموده است. سپس نمونه‌هایی دیگر را ذکر کرده که طبق مؤلفه‌ها موفق نبوده‌‌اند. در پایان، دلایل قوت و ضعف ترجمۀ عامری بر اساس نظریۀ لادمیرال نشان داده شده است. نتیجه پژوهش نشان می‌دهد، مترجم در مباحث «ابهام زدایی»، «افزوده سازی» و «حذف» کاملا موافق با مؤلفه‌‌های لادمیرال عمل نموده و متنی خوانا و قابل فهم در فرهنگ مقصد ارائه داده است. ولی در پاره‌ای از موارد، مانند مباحث «جابجایی» و«حق انتخاب مترجم»، مؤلفه‌های الگوی لادمیرال دیده نشده است. در نهایت طبق آمار گرفته شده از 24 نمونه متن طیب صالح، 3 مورد ترجمه، مخالف رویکرد مؤلفه‌های لادمیرال بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation translation of the novel "Mossem al-Hijrah ela Al-Shamal" based on the Ladmiral theory

نویسندگان [English]

  • yosra shadman 1
  • fatemeh Akbarizadeh 2

1 assistant professor of ilam university

2 Alzahra university

چکیده [English]

Jean-René Ladmiral, in the field of translation theory with a destination-oriented approach, believes that limiting translation to simple encryption is incorrect and the translator should produce meaning or re-create it. This theoretician has provided solutions such as displacement, disambiguation, addition, etc. This essay presents examples of successful translations according to ladmiral's components and analyzes their success according to the components. Then he mentioned other examples that were not successful according to the components and also stated their lack of success. Finally, the reasons for the strength and weakness of Amiri's translation are shown based on Admiral's theory. The result of the research shows that the translator has fully complied with the components of Jean-René Ladmiral in terms of disambiguation and augmentation and has presented a readable and understandable text in the target culture. But in some cases, especially in the examples of displacement and deletion, the translator used the components of the Admiral's model inappropriately and caused damage to the story in the transfer of meaning and rhetoric.

کلیدواژه‌ها [English]

  • translation evaluation, Ladmiral'
  • s theory, migration season to al-Shamal, Tayeb Saleh, Reza Amerii