نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره

2 دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی ره

10.22054/rctall.2022.67805.1626

چکیده

نظریه لارنس ونوتی یکی از نظریه‌های ارائه شده در زمینه ترجمه‌ای روان و برجسته است. او با مطرح کردن دوگانه بومی سازی و بیگانه سازی نحوه حضور مترجم در متن را ارزیابی می‌کند. از نظر وی راهبرد بومی سازی با هدف جلوگیری از ورود فرهنگ دیگری صورت می‌پذیرد و بیگانه سازی در جهت آشنایی مخاطب با ارزش‌ها و فرهنگ سایر ملل انجام می‌پذیرد. بررسی و تحلیل مولفه‌های فرهنگی در ترجمه عربی محمد علاء الدین منصور از رمان فارسی ثریاء در اغما اثر اسماعیل فصیح مبتنی بر نظریه نحوه حضور مترجم، مبنی بر راهبردهای آشنایی زدایی و غرابت زدایی ونوتی هدفی است که این پژوهش با به کارگیری روش توصیفی- تحلیلی آن را مورد توجه قرار داده است. نگارندگان در این مقاله ابتدا عناصر فرهنگی را استخراج نموده و سپس آن را با ترجمه عربی رمان حاضر مطابقت داده‌اند تا گرایش مخاطب بر دو راهبرد پیشنهادی ونوتی را مشخص سازند. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که مترجم ارزش‌های فرهنگی متن مبدا را حفظ نموده و با توجه به غلبه روش آشنایی‌زدایی بر روش غرابت‌زدایی در این ترجمه، متنی روان و همه فهم ارائه نگردیده است زیرا اصطلاحات و تعابیر بدون دریافت بار فرهنگی موجود به صورت لفظ به لفظ یا با معادل نزدیک به متن مبدا انتقال داده شده است که در نهایت ناشی از عدم شناخت صحیح فرهنگ و متن مبدا توسط مترجم است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of the cultural components of the novel "Suraya in Coma" in Arabic translation based on the theory of Lawrence Venuti

نویسندگان [English]

  • zahra salimi 1
  • narjes ansari 1
  • seyyed mohammad mirhoseini 2

1 imam.khomeini internztional university

2 imam khomeini

چکیده [English]

Cultural Lawrence Venuti’s theory is one of the theories in the area of fluent translation. He introduces the duality of domestication and foreignization in terms of the presence of translation in the text. In his opinion, the domestication approach tries to prevent penetration of a foreign culture into the host culture. On the other hand, the foreignization approach is an attempt to introduce other nations’ culture and values to the audience. The present paper is an attempt to analyze and examine the cultural elements in the Arabic translation of Soria Dar Eqhma (Smaiel Fasih) translated by Mohammad Alaedin Mansour based on the theory of translator’s presence. The study was carried out as a descriptive-analytical work. To determine the audience’ tendency to the two approaches introduced by Venuti, the cultural elements were extracted using Newmark classification and compared to the Arabic translation work. The results showed that the translator preserves the cultural values of the text and presenting a fluent translation is not his only objective. He takes the reader into a world different from their own world and introduces a different culture to them. Following Venuti’s approach (foreignization of Persian culture), the translator’s presence is of a translator rather than an author.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arabic translation
  • Soraya in Coma
  • Lawrence Venuti
  • domestication
  • foreignization