بررسی کتاب صدی الحیاه بر اساس هفت اصل آموزش زبان ارتباطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

ارزشیابی کتاب های درسی یکی از مراحل سه گانه ی تدوین برنامه ی آموزشی است: برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی . یکی از اهداف مرحله ی سوم، ارزشیابی بسته ی آموزشی و مطالب درسی است. مک دونا و شا ارزشیابی را به دو دسته ارزشیابی بیرونی و ارزشیابی درونی بر اساس میزان همخوانی فعالیت های 12 گانه ی کتاب با 7 اصل بنیادین آموزش زبان ارتباطی است: 1. اصل انتقال اطلاعات 2. اصل خلا اطلاعات 3. اصل وابستگی فعالیت ها 4. اصل آموزش کارکردهای زبان 5. اصل استفاده از زبان در سطح گفتمان 6. اصل فعالیت های معطوف به آموزش راهبردهای یادگیری 7. اصل تعامل بین زبان آموزان برای انجام دادن فعالیت ها. چنانچه در تالیف این کتاب اصول اساسی سایر روش ها و پارادایم های آموزش زبان مد نظر بوده است عدم تطابق فعالیت های کتاب با این اصول هفت گانه کاستی محسوب نمی شود و فقط نشانه ی آن است که این اصول سنگ بنای تالیف مجموعه ی صدی الحیاه نبوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Book reviews percent Alhyah based on the seven principles of communicative language teaching

نویسنده [English]

  • seyedziadin tajodin