نویسنده = قاسمی نسب، رضا علی
تعداد مقالات: 1
1. رویکرد پنهان سیاست و ایدئولوژی در برگردان واژگان رسانه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1399

10.22054/rctall.2020.52382.1478

رضا علی قاسمی نسب؛ صادق عسکری