رویکرد پنهان سیاست و ‌ایدئولوژی در برگردان واژگان رسانه‌ای

رضا علی قاسمی نسب؛ صادق عسکری

دوره 10، شماره 23 ، مهر 1399، ، صفحه 61-89

http://dx.doi.org/10.22054/rctall.2020.52382.1478

چکیده
  واژگان در رسانه‌ها، هدفمند و برای­ القای­ مفاهیمی­خاص، انتخاب ­می‌شوند، نگاهی گذرا به ­چگونگی -انتخاب­ واژگان­ در رسانه‌ها­ نشان­ می‌دهد ­معنای­ مورد­نظر ­رسانه‌ها­ در ورای واژگان­ پنهان ­می­شود- انتخاب هدفمند­ واژگان­، شامل ­فعالیت­های ­ترجمه‌ای­ رسانه‌ها هم می‌شود. در ‌این پژوهش، ...  بیشتر