بررسی اصول زبانی واژگانی و محتوایی ترجمه‌ی مکتوب

حسن مجیدی؛ مدینه قشلاقی

دوره 2، شماره 5 ، دی 1391، ، صفحه 204-181

چکیده
  عصر کنونی که عصر سرعت و علم و تکنولوژی است ضرورت برقراری ارتباط با جوامع دیگر برای رشد در زمینه های علمی،فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و ... بیش از گذشته احساس می شود؛ یکی از این راه‏های ارتباطی« ترجمه» در انواعمختلف می­باشد. ترجمه­ی مکتوب به عنوان نوعی از ترجمه به برگردان پیامی از زبان مبدأ به زبان مقصد به صورت نوشتاری، گفته می ...  بیشتر