دگردیسی‌های سپهر گفتمان در ترجمۀ مفهومی محمد عبدالله نورالدین از رباعیات خیام نیشابوری

هدیه قاسمی فرد؛ رسول بلاوی؛ ناصر زارع

دوره 9، شماره 21 ، دی 1398، ، صفحه 129-152

http://dx.doi.org/10.22054/rctall.2020.48162.1434

چکیده
  سپهرگفتمان به مجموعه­ای از هنجارها، دانش، آداب و رسوم، مفاهیم و ایدئولوژیِ مورد پذیرش شاعر یا نویسنده اطلاق می‌شود که در آثارش نمود می­یابد. در ترجمة اثر ادبی، بررسی کیفیت بازنماییِ سپهر گفتمان در زبان مقصد علاوه بر درنوردیدن مرزهای زبانی و ادبی بر اهمیت چگونگی این بازنمایی نیز تأکید دارد؛ زیرا رویکرد مترجم به عناصر سپهر گفتمانِ ...  بیشتر

موتیف «استدعاء شخصیة أبی‌ذر الغفاری» فی شعر یحیی السماوی

مرضیه آباد؛ رسول بلاوی

دوره 2، شماره 4 ، مهر 1391، ، صفحه 96-81

http://dx.doi.org/10.22054/rctall.2012.9934

چکیده
  لقد حظی البحث عن الموتیف باهتمام واسع فی النقد الأدبی الأوربی باعتباره عنصراً فعالاً فی النقد و تحلیل النصوص الأدبیة. أصل کلمة «الموتیف» فرنسوی، و یعنی فی الأدب، الفکرة الرئیسیة أو الموضوع الذی یتکرر فی النتاج الأدبی أو المفردة المکرّرة. و الموتیفات فی شعر الشاعر تحمل دلالات و إیحاءات رمزیة وثیقة الصلة بنفسیة الشاعر و توجهاته ...  بیشتر