جلوه های نوستالژی در اشعار ابراهیم ناجی

مهدی مسبوق

دوره 2، شماره 3 ، تیر 1391، ، صفحه 75-96

http://dx.doi.org/10.22054/rctall.2012.6978

چکیده
  آدمی همواره در تلاش است تا برای رهایی از وضع نامطلوب کنونی خود جایگزینی پیدا کند او مطلوبش را گاه با جستجوی گذشته و گاه با رویای آینده می یابد. حسرت گذشته و دلتنگی برای آنچه از دست رفته که یکی از حوزه های معنایی پدیده ی نوستالژی است هماره ذهن بشر را درگیر خود کرده است. شاعران در چکامه های خود به نحوی حسرت گذشته و دلتنگی حاصل از آن را با ...  بیشتر