ترجمه در زبان و ادبیات عربی
تحلیل نقش صورت‌بندی‌های زبانی و حوزه‌های فرهنگی در ترجمه ی ترکیب‌های استعاری (از منظر زبان‌شناسی شناختی)

سعداله همایونی؛ مریم فولادی

دوره 12، شماره 27 ، دی 1401، ، صفحه 253-277

https://doi.org/10.22054/rctall.2023.70653.1652

چکیده
  توجه به محدودیت‌های زمینه‌ای، فرهنگی و شناختی در ترجمه به عنوان یک فرآیند چند بُعدی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ بنابراین، تحلیل صورت‌بندی‌های زبانی از این منظر، تأثیر بسزایی در ارتقای کیفیت ترجمه خواهد داشت. از آنجایی‌که ساختارهای شناختی از طریق صورت‌بندی مقوله‌های مفهومی، محتوای مفهومی مورد نظر را تعیین می‌کنند؛ از این ...  بیشتر

لایه های زبانی و بافت بیرونی در تعادل ترجمه‌ای

عدنان طهماسبی؛ سعدالله همایونی؛ شیما صابری

دوره 3، شماره 7 ، تیر 1392، ، صفحه 151-176

چکیده
  جُستار حاضر به این اصل اساسی می­پردازد که در فرآیند ترجمه رابطه و پیوند زبان و معنا، چه رابطه و پیوندی است؟ به عبارتی آیا این زبان است که با ظرافت­های خاص، ابعاد و دایرۀ معانی را تعیین می­سازد یا اینکه زبان همچون مرکبی برای معانی به­شمار می­رود؟در حوزۀ مطالعات ترجمه بحث­های فراوانی پیرامون ترجمۀ تحت­اللفظی، فرا تحت­اللفظی، ...  بیشتر