نویسنده = اسودی، علی
تعداد مقالات: 1
1. تکواژ وابسته «غیر » ومعادل های ترجمه ای آن در زبان فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1399

10.22054/rctall.2020.47364.1422

علی اسودی؛ سید محمد میر حسینی