نویسنده = گرجی، زهره
تعداد مقالات: 2
1. نقد ترجمه فارسی منتخب آثار جبران در کتاب "حمام روح" بر پایه مدل نظری گارسس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1399

10.22054/rctall.2020.52589.1479

زهره گرجی؛ رقیه رستم پور ملکی


2. نقد ترجمة عناصر فرهنگی کتاب «تَذَکَّرِی» با تکیه بر مثل‌ها و کنایه‌ها

دوره 10، شماره 22، بهار و تابستان 1399، صفحه 35-72

10.22054/rctall.2020.51644.1467

زهره گرجی؛ انسیه خزعلی؛ دلال عبّاس