نقد ترجمۀ فارسی منتخب آثار جبران در کتاب «حمّام روح» بر پایۀ مدل نظری گارسس

زهره گرجی؛ رقیه رستم پور ملکی

دوره 11، شماره 24 ، فروردین 1400، ، صفحه 145-182

http://dx.doi.org/10.22054/rctall.2020.52589.1479

چکیده
  نقش زبان در یک متن ادبی، زیبایی‌آفرینی بوده و ترجمۀ ادبی نیز از این منظر از حساسیت ویژه­ای برخوردار است. در متن ادبی، مترجم نه تنها محتوا و پیام، بلکه آرایه­ها و صنایع ادبی را نیز باید به میزان مجاز و در قالبی که متن می­طلبد، وارد متن ترجمه کند. در میان نظریه­های نقد ترجمه، الگوی کارمن والرو گارسس (1994) به نقد ترجمۀ­ ادبی می­پردازد. ...  بیشتر

نقد ترجمة عناصر فرهنگی کتاب «تَذَکَّرِی» با تکیه بر مثل‌ها و کنایه‌ها

زهره گرجی؛ انسیه خزعلی؛ دلال عبّاس

دوره 10، شماره 22 ، فروردین 1399، ، صفحه 35-72

http://dx.doi.org/10.22054/rctall.2020.51644.1467

چکیده
  در جریان ترجمة داستان، ضرب‌المثل‎ها و کنایه‎ها از عناصر فرهنگی مهم و کلیدی هستند که مفاهیم و پیام‎های متن اصلی را به خواننده انتقال می‎دهند.مشکل عمدة مترجم در این مسیر، روش برخورد صحیح با این عناصر است. در این چالش، معادل‎ها یکی از عوامل مهمی هستند که کمک شایانی به مترجم می‎کنند. معادل خوب باید نه تنها معنا، بلکه روح، حس ...  بیشتر