چالش های موسیقی داخلی شعر نو عربی در ترجمه به فارسی

الهام مزرعه؛ سید ابراهیم دیباجی؛ رسول دهقان ضاد شهرضا

دوره 10، شماره 22 ، فروردین 1399، ، صفحه 97-120

http://dx.doi.org/10.22054/rctall.2020.51602.1465

چکیده
  ترجمۀ شعر از مسائل جنجالی و مورد اهتمام در حوزه ترجمه است و در این باره نظرات متفاوتی ارائه شده است. برخی آن را محال دانستند و برخی دیگر در این میان، ترجمۀ شعر به شعر در حوزۀ شعر سنتی را تأیید کرده و نمونه­های موفقی ارائه کرده­اند. در ترجمۀ شعر نو (شعر نیمایی) شرایط متفاوت است، زیرا شعر نو به موسقی داخلی اهمیت زیادی می­دهد. موسیقی ...  بیشتر