کلیدواژه‌ها = نجیب محفوظ
تعداد مقالات: 5
2. نقد و بررسی ترجمة فارسی رمان «قلب‌اللیل» با عنوان «دل شب» بر اساس الگوی گارسس

دوره 7، شماره 16، تابستان 1396، صفحه 118-87

10.22054/rctall.2017.7818

علی صیادانی؛ سیامک اصغرپور؛ لیلا خیر اللهی


3. شگرد ساده‌سازی وتابوهای فرهنگی در برگردان‌های مرعشی‌پور از رمان‌های راه و کوچه مدق نجیب محفوظ

دوره 5، شماره 13، زمستان 1394، صفحه 34-11

10.22054/rctall.2015.2432

فرامرز میرزایی؛ محمد راسخ مهند؛ سید اسماعیل قاسمی موسوی


4. «تصریح ضمایر جنسیّتی» در ترجمة محمّدرضا مرعشی‌پور از رمان «راه» نجیب محفوظ

دوره 3، شماره 9، زمستان 1392، صفحه 71-84

فرامرز میرزایی؛ سید اسماعیل قاسمی موسوی