ترجمه در زبان و ادبیات عربی
تحلیل و مقایسة معادل‌یابی عناصر فرهنگی رمان «روی ماه خداوند را ببوس» در دو ترجمة عربی با تکیه بر رویکرد «ایویر»

مسعود فکری؛ ندا فاضلی

دوره 12، شماره 27 ، دی 1401، ، صفحه 313-340

https://doi.org/10.22054/rctall.2023.69137.1636

چکیده
  رمان «روی ماه خداوند را ببوس» از آثار داستانی موفق سال‌های اخیر ادبیات فارسی است که با اقبال خوانندة ایرانی و مترجمان زبان‌های دیگر مواجه شده است. این رمان به سبب ورود به موقعیت‌های اجتماعی و فرهنگی متنوع در ساحت مدرن و شهری ایران، حاوی مؤلفه‌های فرهنگی فراوانی است که مترجمان را با چالش‌هایی روبه‌رو می‌کند. گذر از این مقوله‌ها ...  بیشتر

نگاهی به ادبیات زنانه با تکیه بر رمان الارض و سووشون

محمد جنتی فر

دوره 2، شماره 3 ، تیر 1391، ، صفحه 137-156

https://doi.org/10.22054/rctall.2012.6981

چکیده
  ادبیات زنانه یکی از مهمترین موضوعات مطرح شده در زمینه ی نقد ادبی معاصر است. هر چند که میان پژوهندگان و منتقدان، اختلاف نظرهای بسیاری پیرامون موضوع یاد شده وجود دارد برخی از ایشان بر آنند که ادبیات زنانه به هیچ روی وجود نداشته است و تقسیم ادبیات به مردانه یا زنانه تنها بازی با کلمات و اصطلاحات است در مقابل برخی دیگر بر این عقیده اند که ...  بیشتر