معادل‌یابی تشبیه در ترجمه عربی رمان سمفونی مردگان بر اساس الگوی پیرینی (2007)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

سمنان

10.22054/rctall.2020.52330.1473

چکیده

تشبیه یکی از مهم‌ترین آرایه‌های زبانی است که علاوه بر شعر و نثر ادبی در متون غیر ادبی نیز کاربرد فراوان دارد. از این رو در فرآیند ترجمه، مبحث برگردان تشبیه نیز، یکی از چالش‌های مهم پیش‌روی مترجمان به شمار می‌رود. بیشترین دشواری ترجمه تشبیه، به تفاوت‌های فرهنگی موجود در زبان مقصد و زبان مبدأ برمی‌گردد. در این میان تعیین روش صحیح در ترجمه عباراتی که در آن تشبیه به کار رفته است، می‌تواند دشواری این کار را کمتر کند که این مسئله نیز به مهارت و رویکرد مترجم بستگی دارد. در این مقاله با روش کیفی به بررسی رروش‌های به کارگرفته شده در ترجمه تشبیهات موجود در برگردان عربی رمان «سمفونی مردگان» که با عنوان «سمفونیة الموتی» توسط احمد موسی انجام شده می‌پردازیم و برای این منظور از الگوی پیرینی (2007) استفاده خواهیم کرد. پیرینی به طور کلی، 6 روش را برای ترجمه تشبیه در یک متن پیشنهاد می‌دهد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که این روش‌ها برای بررسی ترجمه تشبیه، مناسب و قابل اجراست. و احمد موسی در ترجمه رمان مذکور، بیشترین استفاده را از روش برگردان تحت‌اللفظی داشته است و از سایر روش‌ها کمتر استفاده کرده است. استفاده زیاد از روش ترجمه تحت اللفظی، نشان‌دهنده نزدیکی فرهنگ در زبان مبدأ و مقصد و گرایش مترجم به بیگانه‌سازی متن مقصد است. همچنین الگوی پیرینی نیاز به تکمیل دارد و راهبردهایی از جمله افزودن ادات تشبیه باید به آن اضافه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategies for translating similes in Arabic translation of the Symphony of the Dead novel based on the Pirini model (2007)

نویسنده [English]

  • habib keshavarz
semnan
چکیده [English]

The simile is one of the most important linguistic arrays, which, in addition to poetry and literary prose, is also widely used in non-literary texts. Therefore, in the translation process, the issue of translating similes is also one of the important challenges for translators. The greatest difficulty in translating similes lies in the cultural differences between the target language and the source language. In the meantime, determining the correct translation strategy can reduce the difficulty of this task, which also depends on the skill and approach of the translator. In this article, we will qualitatively examine the strategies used in translating the similes available in the Arabic translation of the novel "The Symphony of the Dead" by Ahmad Musa, entitled "Symphony of the Dead", and for this purpose, we will use the Pirini model (2007). . In general, Piriny suggests six strategies for translating similes into one text. The results of this study show that these strategies are suitable and applicable for comparing translation. In addition, Ahmad Musa, in translating the novel, has made the most of the literal translation strategy and has made less use of other strategies. The high use of literal translation strategy indicates the closeness of culture in the source and target language and the translator's tendency to alienate the target text.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategies for translating similes
  • old age
  • symphony of the dead
  • Abbas Maroufi
  • Ahmad Musa