نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

سمنان

چکیده

مترجم در ترجمه متون به ویژه متون ادبی با چالش‌های زیادی مواجه است و باید با انتخاب راهکارهای مناسب ترجمه با کیفیتی ارائه دهد. یکی از این چالش‌ها مربوط به ترجمه اسامی خاص است. گاهی برخی اسامی خاص در زبان‌های مختلف با توجه به ویژگی‌های زبانی، فرهنگ، عادات، آداب و رسوم دچار تغییراتی می‌شوند و مترجم باید بتواند با اتخاذ شیوه‌های مناسب، معادل‌های مناسبی برای نام‌های خاص بیابد. تا کنون برخی پژوهشگران در زمینه راهبردهای ترجمه اسامی خاص نظریه‌هایی ارائه داده‌اند. نظریه‌ای که ون کویلی ارائه داده است و شامل ده راهبرد است از جدیدترین و کامل ترین نظریه‌ها به شمار می‌رود. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی – توصیفی، اسامی خاص موجود در ترجمه عربی رمان سمفونی مردگان اثر عباس معروفی بررسی شده است. احمد موسی مترجم این اثر به زبان عربی از راهکارهای متفاوتی برای برگردان اسامی خاص استفاده کرده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که مترجم از راهکار نسخه برداری و اضافه کردن توضیحات بیش از سایر راهبردها استفاده کرده است. همچنین در برخی موارد عدم تسلط مترجم به فرهنگ ایرانی مترجم در تشخیص اسم خاص دچار اشتباه شده و ترجمه نادرستی ارائه کرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Strategies for translating proper names in the Arabic translation of the novel "Symphony of the Dead" based on the model of Van Coillie (2007)

نویسنده [English]

  • habib keshavarz

semnan

چکیده [English]

The translator faces many challenges in translating texts, especially literary texts, and must provide quality translations by choosing appropriate solutions. One of these challenges is translating proper names. Sometimes some of the proper names in different languages change according to the linguistic characteristics, culture, habits, customs and the translator should be able to find suitable equivalents for specific letters by adopting appropriate methods. So far, some researchers have proposed theories on the translation strategies of proper names. Coillie's theory, which includes ten strategies, is one of the newest and most complete theories. In this research, using the analytical-descriptive method, the specific names in the Arabic translation of the novel “Symphony of the Dead" by Abbas Maroufi have been investigated. Ahmad Musa, the translator of this work into Arabic, has used different methods to translate proper names. The results of this study show: The translator has used the copying and adding explanation strategy more than other strategies. In addition, in some cases, the translator's lack of mastery of Iranian culture, the translator has made a mistake in recognizing proper names and has provided a wrong translation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • proper names
  • Van Coillie Symphony of the Dead
  • Abbas Maroufi
  • Ahmad Musa