نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره

2 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده

عناصر فرهنگی به عنوان یکی از اجزای مهم هر متن، نقش مهمی در انتقال و القاء مفاهیم اصلی به خواننده دارند. درک و دریافت این مفاهیم، دغدغه اصلی مترجمان متون مختلف است. بنابراین مترجم می‌تواند با بهره‌گیری از معادل‌های دقیق فرهنگی، معنای متن و افزون بر آن حالات و احساسات نویسنده را نیز به مخاطب منتقل سازد. در همین راستا، جستار حاضر بر آن است تا به بررسی رمان «خریدار عشق» اثر محمد علی بهزاد راد، بر اساس الگوی فرهنگی پیتر نیومارک بپردازد و چگونگی مواجهه مترجم در برخورد با مؤلفه‌های فرهنگی موجود در رمان مذکور و نیز شیوه برابریابی اصطلاحات فرهنگی در زبان عربی و فارسی را کنکاش نماید. بیان اهمیت توجه مترجم به عناصر فرهنگی متن برای القای معنا و تجربه نویسنده، هدفی است که این پژوهش می‌کوشد با روش توصیفی ـ تحلیلی و با معادل‌یابی اصطلاحات و مفاهیم زبان مبدأ به آن بپردازد. برخی از یافته‌ها نشان داد: مترجم این اثر، بیشتر در پی القای معنا بوده و توجهی به احساسات نویسنده نداشته است و در موارد بسیاری به دلیل ترجمه تحت اللظی عبارات، سبب ابهام ترجمه شده و در مواردی دیگر معنای اصطلاحات یا کنایه‌ها به درستی درک نشده و یا معادلی نامناسب برای ترجمه انتخاب شده است. همچنین از میان مؤلفه‌های فرهنگی نیومارک، به ترتیب مواد و فراورده‌های فرهنگی، ضرب المثل‌ها و بوم شناسی پر بسامدترین مؤلفه فرهنگی در رمان «خریدار عشق» است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An Investigation of Cultural Components in Arabic Translation of “kharidare eshgh” Using Newmark’s Theory

نویسندگان [English]

  • zahra salimi 1
  • Sajjad Esmaili 2
  • Alireza shaikhi 2

1 imam.khomeini internztional university

2 Assistant Professor, Department of Arabic Language and Literature, Imam Khomeini International University

چکیده [English]

An Investigation of Cultural Components in Arabic Translation of “kharidare eshgh” According Newmark’s TheoryAbstract

Cultural elements as major parts of the text play an important role in conveying the main concepts to the readers. Understanding these concepts is the main concern of translators of different scripts. Therefore, a translator can convey not only the meaning of text but also the sentiments of the author to the readers using cultural synonyms. To this end, in this paper we analyse the “kharidar eshgh” novel by mohammad ali behzad rad using the cultural pattern of Mark Newman. Moreover, we investigate how a translator deals with cultural elements and how he/she approaches finding the equivalent of cultural expression in Arabic and Persian language. We use a descriptive-analytical method in our research and we show that the translator of this novel has concentrated more on interpreting the meaning of text rather than conveying the author’s sentiments and feelings. Hence, word-by-word translation in some cases led to ambiguity of translation. Furthermore, the actual meaning of expressions and metaphors have not been apprehended properly and inappropriate synonyms for words have been chosen. Among cultural components in this novel, Cultural contents, proverbs and ecology have the highest frequency in, respectively.

Keywords: Arabic translation, Cultural elements, kharidare eshgh, Peter Newmark.

کلیدواژه‌ها [English]

  • kharidare eshgh
  • cultural elements
  • Peter Newmark
  • Arabic translation