نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه خوارزمی

2 عضو هیأت علمی گروه عربی دانشگاه تهران

3 دانشگاه تهران. دانشکده ادبیات

10.22054/rctall.2022.67569.1620

چکیده

از جمله معضلات پیش روی مترجمان، تطبیق درجات نظامی است و دشواری کار مترجم زمانی دو چندان می‌شود که تعداد درجات نظامی زبان مبدا و مقصد یکسان نباشد؛ در نتیجه این اصطلاحات در یکی از دو زبان بدون معادل باقی می‌ماند؛ زیرا تفاوت‌هایی در ساختار نظامی نیروهای مسلح کشورها به چشم می‌خورد که نادیده انگاشتن آن می‌تواند مشکلاتی را برای مترجمان پدید آورد. پژوهش حاضر پس از شرح درجات نظامی ایران و مقایسه آن با کشورهای عربی، به بررسی واژه‌نامه‌های عمومی و تخصصی و چگونگی معادل‌یابی آنان، با روشی توصیفی-تحلیلی و تطبیقی می‌پردازد. نتایج حاکی از آن است که اغلب واژه‌نامه‌های عمومی دانش کافی از حیطه‌های تخصصی نداشته و اصطلاحات این حوزه را با دقت‌نظر مورد بررسی قرار نداده و فرهنگ‌لغت‌های تخصصی نیز با توجه به این که نگارنده آن افراد نظامی بودند و اطلاعاتی از ساختار کشورهای عربی نداشتند، نتوانستند معادل دقیقی از درجات ارائه نمایند. بهترین شیوه گزینش معادل برای اصطلاحات درجات نظامی "معادل‌گزینی پس از شناخت الگوی درجات نظامی ایران و کشورهای عربی" است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Pathology of the process of selecting military ranks in Arabic dictionaries

نویسندگان [English]

  • Fateme zarei 1
  • Ali Afzali 2
  • shahriar niazi 3

1 PhD student

2 Associated Professor, Department of Arabic Literature and Translation

3 university of tehran

چکیده [English]

One of the problems for translators is the adaptation of military ranks, and the difficulty of a translator is doubled when the number of military ranks in the source and destination languages is not the same; As a result, these terms remain unequal in one of the two languages; Because there are differences in the military structure of the armed forces of countries that ignoring it can create problems for translators. After describing Iran's military ranks and comparing it with Arab countries, the present study examines general and specialized dictionaries and how to find their equivalence, using a descriptive-analytical and comparative method. The results indicate that most of the general dictionaries did not have sufficient knowledge of specialized fields and did not study the terms of this field carefully and specialized dictionaries could not be equivalent due to the fact that they were written by military people and had no information about the structure of Arab countries. Provide accurate degrees. The best way to choose an equivalent for the terms of military ranks is "equivalent selection after recognizing the pattern of military ranks of Iran and Arab countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • equivalence
  • military ranks
  • specialized dictionaries
  • news media