نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مترجمی عربی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

امروزه به‌دلیل گسترش روابط میان کشورها، اهمیت منطقه‌ی خاورمیانه در عرصه بین الملل، هم‌ مرز بودن کشور ایران با برخی از کشورهای عربی و نیز ایجاد روابط و گفت‌وگوهای دوستانه با آنها، ترجمه‌ی همزمان از عربی به فارسی و بالعکس دارای اهمیت ویژه‌ای است. بر همین اساس، مترجم همزمان عربی می‌بایست علاوه بر تسلط در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی، نظامی و... در حوزه ترجمه همزمان نیز از مهارت تخصصی کافی برخوردار باشد؛ زیرا اشتباهات سهوی یا عمدی در حین ترجمه‌ی همزمان، ممکن است موجبات اختلاف میان دولت‌ها و حتی ملت‌های طرفین را فراهم آورد. در همین راستا، این جستار بر آن است تا با بهره‌گیری از روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی چالش‌های ترجمه همزمان عربی به فارسی متون سیاسی بپردازد. به منظور تحقق این هدف، ترجمه‌ی همزمان سخنرانی عربی سیدحسن نصرالله از لحاظ چالش‌های ترجمه همزمان مورد کنکاش قرار گرفت. برخی از یافته ها نشان داد: بیشترین چالش‌های ترجمه همزمان مربوط به چالش‌های زبانی (نحوی، معنایی و آوایی) است که از جمله‌ی آنها می‌توان به: معادل‌یابی کلمات، کاهش واژگان و جملات زبان مبدأ، افزایش واژگان و جملات زبان مبدأ، وام‌گیری واژگانی و نحوی از زبان مبدأ و عدم آشنایی با لهجه‌های عربی اشاره کرد. در بخش چالش‌های فرازبانی نیز مواردی همچون سرعت کلام گوینده، عدم درک شنیداری صحیح را می‌توان به عنوان چالش‌های این بخش مطرح کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A pathological study of the challenges of simultaneous political translation; (Case study of Seyed Hassan Nasrallah's speech)

نویسندگان [English]

  • Sajjad Esmaili 1
  • Mohammadreza Keshavarz 2

1 Assistant Professor, Department of Arabic Language and Literature, Imam Khomeini International University

2 M.Sc. Student of Arabic Translation, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran

چکیده [English]

Today, due to the expansion of relations between countries, the importance of the Middle East region in the international arena, Iran's border with some Arab countries and the establishment of friendly relations and dialogue with them, simultaneous translation from Arabic to Persian and vice versa is of special importance. Accordingly, in addition to mastering various political, economic, military, etc. fields, the simultaneous Arabic translator must also have sufficient specialized skills in the field of simultaneous translation because inadvertent or intentional mistakes during simultaneous translation may cause differences between governments and even nations. In this regard, this paper intends to use the method of descriptive-analytical to examine the challenges of simultaneous translation of Arabic to Persian political texts . In order to achieve this goal, the simultaneous translation of Seyyed Hassan Nasrallah's Arabic speech was explored in terms of simultaneous translation challenges .Some findings showed that most of the simultaneous translation challenges are related to linguistic (syntactic, semantic and phonetic) challenges. These include: finding equivalents of words, reducing the words and sentences of the source language, increasing the words and sentences of the source language, borrowing words and syntax from the source language and lack of familiarity with Arabic dialects. In the section on multilingual challenges, issues such as: lack of knowledge of the topics of the meeting, speaking quickly and loud sentences of the speaker, not hearing the speaker correctly and completely, low self-confidence and concentration can be mentioned as the challenges of this section.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Simultaneous translation
  • linguistic and multilingual challenges
  • political discourse