نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مطالعات ترجمه عربی دانشگاه تهران

2 دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هر حرفه‌ای قوانین و محدوده‌ها و محدودیت‌های خاص خود را دارد و باید برای هر حرفه، مرزها و قوانین آن را مشخص کرد. رعایت استانداردها و ارزش‌ها و محدودیت‌های هر رشته را می‌توان تحت عنوان اخلاق حرفه‌ای آن رشته تعریف کرد. به دلیل، جایگاه ویژه‌ای که مترجم در جریان ترجمه دارد، مقاله‌ی حاضر کوشیده‌ است ضمن بهره‌گیری از روش توصیفى- تحلیلى به بیان اخلاق حرفه‌ای مترجم و پیش‌نیازهای حرفه ترجمه بپردازد. شناخت پیش‌نیازها و چالش‌ها و لغزشگاه‌های حرفه ترجمه، بعلاوه‌ی سابقه کار در حوزه‌ای خاص باعث می‌شود مترجم در زمینه‌ای از فنون ترجمه، تخصص پیدا کند که همین فرآیند پیدا کردنِ تخصص، بخش مهمی از اخلاق حرفه‌ای این حوزه را تامین می‌کند. حسام الدین مصطفی در کتاب «أسس و قواعد صنعة الترجمة» به موضوع اخلاق حرفه‌ای ترجمه پرداخته و به مسائل مختلفی در این زمینه اشاره کرده که مبنای مباحث این مقاله قرار گرفته است. نگارندگان به این نتیجه رسیده‌اند که: آشنایی با فرهنگ زبان مبدأ، تخصص یافتن در ترجمه، آشنایی با فن ترجمه، بافت در ترجمه، فرآیند ترجمه، از مهم‌ترین پیش‌نیازها و مقدماتی است که یک مترجم باید آنها را مدنظر قرار دهد تا بتواند ترجمه‌ای مقبول‌تر ارائه کند .

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Professional ethics, translator prerequisites and restrictions ( Culture, art and texture based on the book of essays and rules of translation by Hesamuddin Mostafa)

نویسندگان [English]

  • Fatemeh dini 1
  • Javad Asghari 2

1 دانشجوی دکتری مطالعات ترجمه عربی دانشگاه تهران

2 Associate Professor of Persian Language and Literature, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Each profession has its own rules, limits and restrictions, and for each profession, its boundaries and rules must be defined. Adherence to the standards, values, and limitations of each discipline can be defined as the professional ethics of that discipline. Due to the special position of the translator in the translation process, the present article has tried to express the ethics of the translator's profession and the prerequisites of the translation profession while using the descriptive-analytical method. Understanding the prerequisites and challenges and slips of the translation profession, as well as work experience in specific fields, makes the translator specialize in a field of translation techniques, which is an important part of the process of finding specialization. Provides professional ethics in this field. Hussam al-Din Mustafa in his book "Basics and rules of the translation industry" has referred to the subject of professional ethics of translation and to various issues in this field, which is the basis of this article. The authors have come to the conclusion that: Familiarity with the culture of the source language, specialization in translation, familiarity with the technique of translation, context in translation, translation process, are the most important prerequisites and prerequisites that a translator should consider, to be able to provide a more acceptable translation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Professional ethics of translator
  • specialty
  • context
  • Hesamuddin Mostafa