نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبائی

2 استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

10.22054/rctall.2023.70131.1651

چکیده

بررسی اصطلاحات و چگونگی ترجمه و معادل‌یابی برای آنها از موضوعات چالشی در فن ترجمه است. توجه و اهتمام به اصطلاحات عربی از قرن چهارم هجری و در نتیجه شکل‌گیری نهضت ترجمه و روند رو به رشد آن از زبان‌های فارسی و یونانی به زبان عربی آغاز شده است. معارف و دانش‌های مختلف از طریق ترجمه به زبان عربی راه یافت و در این زمینه، موضوع تعریب اصطلاحات اهمیت پیدا کرد. با وجود این که دانش اصطلاح شناسی بسیار قدیمی است اما پایه‌های نظری آن همچنان نیاز به بحث و بررسی دارد. در سالهای اخیر با اوج‌گیری ترجمه متون مختلف اعم از سیاسی و ادبی و سایر زمینه‌های علمی از عربی به فارسی و بالعکس، اصطلاحات و تعابیر اصطلاحی اهمیت مضاعفی یافته است. در این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی سعی شده است اصطلاح و انواع آن و تفاوت بین اصطلاح و لغت بررسی شده و چگونگی ترجمه و معادل‌یابی اصطلاحات علمی و تعابیر اصطلاحی و ضرب‌المثل‌ها و تعابیر مثلی تحلیل شود. چالش‌های معادل‌یابی برای اصطلاحات و تعابیر اصطلاحی دشواری‌هایی دارد که از آنها سخن رفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

کنکاشی در معادل‌یابی اصطلاح و اصطلاح‌سازی از عربی به فارسی

نویسندگان [English]

  • robabeh ramezani 1
  • Zohreh Ghorbanimadavani 2

1 Allameh Tabataba'i

2 Assistant Professor of Arabic Language and Literature, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

بررسی اصطلاحات و چگونگی ترجمه و معادل‌یابی برای آنها از موضوعات چالشی در فن ترجمه است. توجه و اهتمام به اصطلاحات عربی از قرن چهارم هجری و در نتیجه شکل‌گیری نهضت ترجمه و روند رو به رشد آن از زبان‌های فارسی و یونانی به زبان عربی آغاز شده است. معارف و دانش‌های مختلف از طریق ترجمه به زبان عربی راه یافت و در این زمینه، موضوع تعریب اصطلاحات اهمیت پیدا کرد. با وجود این که دانش اصطلاح شناسی بسیار قدیمی است اما پایه‌های نظری آن همچنان نیاز به بحث و بررسی دارد. در سالهای اخیر با اوج‌گیری ترجمه متون مختلف اعم از سیاسی و ادبی و سایر زمینه‌های علمی از عربی به فارسی و بالعکس، اصطلاحات و تعابیر اصطلاحی اهمیت مضاعفی یافته است. در این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی سعی شده است اصطلاح و انواع آن و تفاوت بین اصطلاح و لغت بررسی شده و چگونگی ترجمه و معادل‌یابی اصطلاحات علمی و تعابیر اصطلاحی و ضرب‌المثل‌ها و تعابیر مثلی تحلیل شود. چالش‌های معادل‌یابی برای اصطلاحات و تعابیر اصطلاحی دشواری‌هایی دارد که از آنها سخن رفته است.

کلیدواژه‌ها [English]

  • اصطلاحات
  • چالش‌های معادل‌یابی
  • تعابیر اصطلاحی
  • کنایه و مثل