ترجمه در زبان و ادبیات عربی
همسنجی ترجمه کنش‌های‌گفتاری سوره مریم ( با تکیه بر ترجمه‌های الهی قمشه‌ای، فولادوند، خرمشاهی، صفارزاده و مکارم شیرازی)

سودابه ابراهیمی؛ روح الله صیادی نژاد؛ علی نجفی ایوکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1401

http://dx.doi.org/10.22054/rctall.2021.60802.1559

چکیده
  Language is a translation of imagination and mental concepts, so the connection between language and translation is an irrefutable fact. Applicability as a sub branches of morphology study some of speeches inside context. Speech act is one of the most important applicability concepts that is relevant to kind of speech analyze, due to speech is a series of speech act because of the importance of this topic writers wants to compare the translation of speech acts in Maryam Surah based on translations of 5 different translators, Ghomshei, Khorramshahi, Fouladvand, Saffarzadeh and Makarem shirazi by ...  بیشتر

بررسی استراتژی‌های به‌کار گرفته شده در دوبلۀ عربی تابوهای سریال مختارنامه

محدثه حدادی؛ علی نجفی ایوکی؛ محسن سیفی

دوره 11، شماره 24 ، فروردین 1400، ، صفحه 217-241

http://dx.doi.org/10.22054/rctall.2021.61862.1571

چکیده
  در همۀ زبان­های دنیا، واژگان و تعابیر دال بر مفهوم ناخوشایند و غیرمؤدبانه وجود دارد که در اصطلاح به آن‌ها «تابوهای زبانی» یا «دش‌واژه­ها» گفته می­شود که عموماً از کاربست آشکار و مستقیم آن خودداری می­شود. بررسی سریال مختارنامه، نشانگر کاربرد تعداد قابل توجهی از این تابوها است. در پرتو این مسأله آنچه برای نویسندگان ...  بیشتر

همسنجی ترجمۀ رسانه‌های عربی از اصطلاحات نوین سیاسی- اجتماعی کشور ( با تکیه بر الگوی ایویر)

علی نجفی ایوکی؛ محدثه حدادی

دوره 10، شماره 22 ، فروردین 1399، ، صفحه 291-326

http://dx.doi.org/10.22054/rctall.2020.45657.1409

چکیده
  در دهه­های اخیر اشخاص صاحب نام و مطرح کشور در مصاحبه­ها و سخنرانی­های خود اصطلاحات و تعابیری به‌کار گرفته­اند که به علت بار معنایی نسبتاً بالا، ضمن اینکه با استقبال فراوان فارسی‌زبانان به همراه بوده و رواج چشمگیری در جامعه ایرانی یافته است. در رسانه­های عرب­زبان داخلی و خارجی نیز بازتاب یافته و با تعریب خبر، گاه چندین ...  بیشتر