ترجمه در زبان و ادبیات عربی
بررسی برگردان تقابل های معنایی غزل های حافظ در ترجمه علی عباس زلیخه

اویس محمدی؛ لاچن علاقی؛ محمد مهدی طاهری

دوره 11، شماره 25 ، مهر 1400، ، صفحه 125-148

http://dx.doi.org/10.22054/rctall.2022.66124.1604

چکیده
  زبان شعر حافظ بسیار ظریف و رمزآلود است. در غزل­های او واژگان با دقت و ذوق زیبایی­شناسانة سرشاری انتخاب شده­اند؛ به نحوی که تمامی واژگان به نوعی با هم پیوند دارند و درهم تنیده­اند. یکی از ویژگی­های زبانی حافظ، هم­آوری واژگان متقابل با یکدیگر است. واژگان متقابل بیت­های حافظ نه تنها با یکدیگر پیوندهای معنایی آشکار و نهان دارند ...  بیشتر

بررسی تغییر زبان زنانه در ترجمۀ شعرهای غادة السمّان به فارسی (مطالعۀ موردی؛ دو ترجمۀ «غمنامه ای برای یاسمن ها» و «علیه تو اعلان عشق می دهم» از عبدالحسین فرزاد)

اویس محمدی

دوره 10، شماره 23 ، مهر 1399، ، صفحه 91-118

http://dx.doi.org/10.22054/rctall.2020.52293.1472

چکیده
  مسألۀ زبان زنانه در نظریه­های بسیاری از فمینیست­ها مطرح شده است. براساس آن، نگارش زنان -به شکلی جوهری- با نگارش مردانه متفاوت است. به همین منظور، نظریه­پردازان فمینیست، تلاش کردند که سبک زنانه را در نوشتار بپرورند و در این مورد، آرای پراکنده و متکثری را بیان کردند. با گسترش نظریه­های نقدی فمینیستی، بسیاری از زنان نویسنده و شاعر ...  بیشتر

تحلیل گفتمانی تغییر عناصر فرهنگی ـ اجتماعی در ترجمه از زبان واسطة مجموعة عشق با صدای بلند

اویس محمدی؛ علی بشیری؛ زین العابدین فرامرزی

دوره 7، شماره 17 ، مهر 1396، ، صفحه 78-55

http://dx.doi.org/10.22054/rctall.2017.8327

چکیده
  مجموعة عشق با صدای بلند، گزیده‌ای از اشعار نزار قبانی است که احمد پوری آن را به واسطة زبان انگلیسی به فارسی بازگردانده‌است. در روند این ترجمة ادبی از عربی به انگلیسی و آنگاه به فارسی، تغییراتی در گفتمان‌های حاکم بر متن صورت گرفته که رصدپذیر است. از جملة این گفتمان‌ها می‌توان به گفتمان مذهبی‌ـ دینی، ملی‌ـ قومی و ساختارشکن و سیاسی ...  بیشتر