کلیدواژه‌ها = نهج‌البلاغه
تعداد مقالات: 5
2. نقدی بر انتخاب‌های واژگانی محمد دشتی در ترجمة نهج‌البلاغه از منظر سطح معنایی ـ لغوی گارسس

دوره 8، شماره 19، زمستان 1397، صفحه 32-9

10.22054/rctall.2019.35305.1340

محمد رحیمی خویگانی؛ عسگر علی کرمی؛ حمید باقری دهبارز