کلیدواژه‌ها = نقد ترجمه
تعداد مقالات: 11
1. نقد ترجمه فارسی منتخب آثار جبران در کتاب "حمام روح" بر پایه مدل نظری گارسس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1399

10.22054/rctall.2020.52589.1479

زهره گرجی؛ رقیه رستم پور ملکی


2. بررسی تعریب داستان «شاه و کنیزک» مثنوی با تکیه بر الگوی وینی و داربلنه (موردپژوهی مقایسه ترجمه منظوم هاشمی و جواهری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1399

10.22054/rctall.2020.52368.1477

علی اصغر شهبازی؛ مصطفی پارسایی پور


3. نقد ترجمة عربی مرزبان‌نامه براساس نظریة آنتوان برمن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1399

10.22054/rctall.2020.49258.1444

آرزو پوریزدانپناه کرمانی؛ وصال میمندی


4. تغییر بیان در سطح دستوری و واژگانی براساس مدل کارمن گارسس (مطالعۀ موردی: ترجمه‌های حدادعادل، معزی و انصاریان از جزء 29 و 30 قرآن)

دوره 9، شماره 21، پاییز و زمستان 1398، صفحه 279-306

10.22054/rctall.2020.44676.1405

عسگر بابازاده اقدم؛ بیژن کرمی میرعزیزی؛ ابراهیم نامداری؛ فاطمه مهدی پور


8. نقد و بررسی ترجمة فارسی رمان «قلب‌اللیل» با عنوان «دل شب» بر اساس الگوی گارسس

دوره 7، شماره 16، تابستان 1396، صفحه 118-87

10.22054/rctall.2017.7818

علی صیادانی؛ سیامک اصغرپور؛ لیلا خیر اللهی


9. نادرستی‌های عمده در برگردان عربی تاریخ بیهقی

دوره 3، شماره 8، پاییز 1392، صفحه 175-195

سید محمدرضا ابن الرسول؛ نفیسه رئیسی مبارکه


10. نگاهی به ترجمة داستان نمادین «خمارة القط الأسود»

دوره 3، شماره 6، بهار 1392، صفحه 113-139

منصوره زرکوب؛ حسین عباسی