کلیدواژه‌ها = قرآن
تعداد مقالات: 4
2. ارزیابی ترجمه‌های معاصر فارسی قرآن کریم مشتمل بر مادّه ی «حشر»

دوره 5، شماره 12، تابستان 1394، صفحه 158-133

کاووس روحی برندق؛ علی حاجی خانی؛ محسن فریادرس


3. پژوهش و نگرشی نو دربارة شش کنایة قرآن کریم

دوره 4، شماره 11، زمستان 1393، صفحه 155-176

مهدی تدیّن نجف آبادی؛ سید علی سهراب نژاد