کلیدواژه‌ها = قرآن
تعداد مقالات: 5
1. واکاوی چند معنایی واژگانی و نحوی در ترجمه‌های معاصر قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1400

10.22054/rctall.2021.58376.1532

آسیه ذوعلم؛ علی حاجی خانی


3. ارزیابی ترجمه‌های معاصر فارسی قرآن کریم مشتمل بر مادّه ی «حشر»

دوره 5، شماره 12، تابستان 1394، صفحه 158-133

کاووس روحی برندق؛ علی حاجی خانی؛ محسن فریادرس


4. پژوهش و نگرشی نو دربارة شش کنایة قرآن کریم

دوره 4، شماره 11، زمستان 1393، صفحه 155-176

مهدی تدیّن نجف آبادی؛ سید علی سهراب نژاد