نمایه نویسندگان

آ

 • آباد، مرضیه موتیف «استدعاء شخصیة أبی‌ذر الغفاری» فی شعر یحیی السماوی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 96-81]

ا

 • ابوعلی، رجاء الإیقاع الداخلی فی شعر عبدالوهاب البیاتی -دیوان «الموت فی الحیاة» نموذجاً- [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 60-43]
 • احمدی، علی اکبر جمالیات فاعلیه الاغتراب فی البنیه الشعریه عند صلاح عبد الصبور و منو تشهر آتشی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 11-28]
 • السادات طباطبایی، سمیه اسطوره‌ها و باورهای محلی در رمان «نزیف الحجر» [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 82-59]
 • اونق، سمیه فاروق جویدة بین الرومانسیة و الواقعیة [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 80-61]

ب

 • باستان، سیدخلیل ابن هانیء الاندلسی و فنون شعره [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 123-132]
 • بلاوی، رسول موتیف «استدعاء شخصیة أبی‌ذر الغفاری» فی شعر یحیی السماوی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 96-81]

پ

 • پروینی، خلیل جایگاه ادبیات در آثار امام صادق علیه السلام [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 11-34]

ت

ج

 • جنتی فر، محمد نگاهی به ادبیات زنانه با تکیه بر رمان الارض و سووشون [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 137-156]

ح

 • حیدری، حمیدرضا دراسه التعابیر الاصطلاحیه فی العربیه بین النظریه و التطبیق [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 99-121]

ر

 • رخشنده‌نیا، سیده‌اکرم هنجارشکنی شاعران معاصر عربی در کاربرد داستان‌های دینی پیامبران [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 180-161]
 • رستم پور، رقیه دراسه عنصری الشخصیه و الزمن فی روایه البحث عن ولید مسعود لجبرا ابراهیم جبرا [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 29-44]
 • رضایی هفتادر، غلامعباس بررسی تأثیر هزارویک‌شب بر پیشگامان هنر نمایش نوین عربی [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 38-13]
 • رمضانی، ربابه اسطوره موجودیتی تجدید پذیر [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 121-136]

ز

 • زارع، منیژه الإیقاع الداخلی فی شعر عبدالوهاب البیاتی -دیوان «الموت فی الحیاة» نموذجاً- [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 60-43]
 • زارعی کفایت، حشمت‌الله بررسی بازتاب فرهنگ و تمدّن‌های مختلف در شعر أعشی و تأثیر این تمدّن‌ها بر شعر او [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 58-39]
 • زائری وند، علی تحدّیات اللغة العربیة فی عصر العولمة [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 97-108]
 • زرکوب، منصوره نقد ترجمه ی احمد صافی النجفی از رباعیات خیام با رویکرد زبان شناختی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 55-73]
 • زینی‌وند، تورج نقد بینامتنی قرآنی در شعر دینی احمد وائلی [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 160-143]

س

 • سلیمی، علی معارضه‌ی شعری شاعر فلسطینی «ابراهیم طوقان» با «رَئُوبین» شاعر یهودی [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 126-101]
 • سلیمانی، کامران نقد بینامتنی قرآنی در شعر دینی احمد وائلی [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 160-143]

ص

 • صالح بک، مجید اسطوره‌ها و باورهای محلی در رمان «نزیف الحجر» [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 82-59]
 • صالح بک، مجید جمالیه الزحافات و العلل فی شعر ابن الفارض [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 65-84]

ع

 • عابدی جزینی، مهدی استدعاء القصص القرآنیة فی الشّعر الأموی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 128-109]
 • عبدی، صلاح الدین روایت شناسی رمان طفل الممحاه اثر ابراهیم نصرالله [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 157-192]
 • عزیزی، محمدرضا التراث الغزلی فی شعر محمود درویش و قیصر امین پور [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 85-98]

ق

 • قاسمی اصل، زینب بررسی تأثیر هزارویک‌شب بر پیشگامان هنر نمایش نوین عربی [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 38-13]
 • قشلاقی، مدینه بررسی اصول زبانی واژگانی و محتوایی ترجمه‌ی مکتوب [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 204-181]

ک

 • کمالجو، مصطفی پارناس در اندیشه‌ی أمین‌ نخله [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 100-83]

گ

م

 • مجیدی، حسن بررسی اصول زبانی واژگانی و محتوایی ترجمه‌ی مکتوب [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 204-181]
 • میرحسینی، سیدمحمد بررسی بازتاب فرهنگ و تمدّن‌های مختلف در شعر أعشی و تأثیر این تمدّن‌ها بر شعر او [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 58-39]
 • میرزایی الحسینی، سید محمود «بیهوده‌کاری» در آیینه‌ی ضرب‌المثل‌های فارسی و عربی [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 142-127]
 • مرعشی، سیدحسین المدائح الدینیّة و نطاقاتها فی إیران منذ العصر الصفوی الثانی حتّی عصر القاجار [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 148-129]
 • مسبوق، مهدی جلوه های نوستالژی در اشعار ابراهیم ناجی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 75-96]
 • موحدی، صلاح‌الدین معارضه‌ی شعری شاعر فلسطینی «ابراهیم طوقان» با «رَئُوبین» شاعر یهودی [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 126-101]

ن

 • ناصری، مهدی الترجمات الحرفیه الفارسیه للقرآن الکریم و توحیدها دراسه و تحلیل [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 45-64]
 • ناظمیان، رضا کاربرد تدویر یا تفعله شکسته در شعر نو [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 97-120]
 • نظری، علی فاروق جویدة بین الرومانسیة و الواقعیة [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 80-61]