ترجمه در زبان و ادبیات عربی
نقد ترجمه سبک «چند زبانی» رمان در سه برگردان فارسی از رمان «پست شبانه»

فاطمه اکبری زاده؛ یسرا شادمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1400

https://doi.org/10.22054/rctall.2022.63765.1581

چکیده
  بر اساس نظریه باختین؛ رمان به عنوان نوع ادبی، متناسب با روح عصر و جامعه بشری، دارای روابط مکالمه‌‌گون در ابعاد زبانی است. رمان تصویری گفتگومند، حاصل درهم‌تنیدگی زبان‌های برآمده از شخصیت‌هاست؛ که هرکدام با جهان‌بینی‌، سطح اجتماعی و فرهنگی مختلف، در رمان حضور داشته و در تعامل باهم هستند. رمان «پست شبانه» در دنیایی چندآوا، ...  بیشتر

ترجمه در زبان و ادبیات عربی
شگردهای ترجمه از عربی به فارسی در گلستان سعدی و بهارستان جامی بر اساس رویکرد مقصدگرا

عبدالباسط عرب یوسف آبادی؛ اویس محمدی؛ فایزه عرب یوسف آبادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22054/rctall.2022.66817.1611

چکیده
  گلستان سعدی و بهارستان جامی آثار منثوری به زبان فارسی است که به دلیل تبحر نویسندگان این دو اثر به زبان عربی و فارسی و برخورداری از دانش بلاغی و زبانی، در ترجمة عبارات عربی موجود در این دو کتاب از شگردهای قابل توجهی استفاده شده‌است. در این پژوهش بر مبنای رویکرد مقصدگرا در ترجمه، عبارات ترجمه‌شدة عربی در آثار مذکور بررسی شده‌است. اساس ...  بیشتر

ترجمه در زبان و ادبیات عربی
مطالعه‌ای آسیب‌شناسانه در چالش‌های ترجمه همزمان سیاسی؛ (مطالعه موردی سخنرانی سید حسن نصرالله)

سجاد اسماعیلی؛ محمدرضا کشاورز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22054/rctall.2022.65699.1602

چکیده
  امروزه به‌دلیل گسترش روابط میان کشورها، اهمیت منطقه‌ی خاورمیانه در عرصه بین الملل، هم‌ مرز بودن کشور ایران با برخی از کشورهای عربی و نیز ایجاد روابط و گفت‌وگوهای دوستانه با آنها، ترجمه‌ی همزمان از عربی به فارسی و بالعکس دارای اهمیت ویژه‌ای است. بر همین اساس، مترجم همزمان عربی می‌بایست علاوه بر تسلط در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی، ...  بیشتر

ترجمه در زبان و ادبیات عربی
اخلاق حرفه ای، پیش نیازها و محدودیت های مترجم (فرهنگ و فن و بافت بر اساس کتاب اسس و قواعد فن الترجمه از حسام الدین مصطفی)

فاطمه دینی؛ جواد اصغری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1401

https://doi.org/10.22054/rctall.2022.68352.1628

چکیده
  هر حرفه‌ای قوانین و محدوده‌ها و محدودیت‌های خاص خود را دارد و باید برای هر حرفه، مرزها و قوانین آن را مشخص کرد. رعایت استانداردها و ارزش‌ها و محدودیت‌های هر رشته را می‌توان تحت عنوان اخلاق حرفه‌ای آن رشته تعریف کرد. به دلیل، جایگاه ویژه‌ای که مترجم در جریان ترجمه دارد، مقاله‌ی حاضر کوشیده‌ است ضمن بهره‌گیری از روش توصیفى- تحلیلى ...  بیشتر

ترجمه در زبان و ادبیات عربی
بررسی تعادل زیباشناختی صوری(مورد پژوهی ترجمه جامی از تائیه ابن فارض)

زهرا سلیمی؛ نرگس انصاری؛ عبدالعلی آل بویه لنگرودی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1401

https://doi.org/10.22054/rctall.2022.69413.1643

چکیده
  در میان ترجمه انواع متون، ترجمه شعر به سبب ویژگی‌های زیبایی شناسانه خود که همسو با معنا و مفهوم آن است، امری دشوار و نیازمند دقت نظر ویژه است؛ زیرا شعر جنبه‌های متعددی از معنا را به مخاطب القا می‌دهد که به راحتی قابل انتقال به زبان دیگر نیست. بنابراین بررسی اشتراکات و تفاوت‌های اثر منظوم جامی از تائیه ابن فارض در زمینه‌های معنایی، ...  بیشتر

ترجمه در زبان و ادبیات عربی
ترجمة اسلوب مبالغة معدول از اسم فاعل در نهج‌البلاغه بر اساس نظریة تغییرات صوری کتفورد (ترجمه شهیدی و فولادوند)

فروغ فرهمند هارمی؛ حسین مهتدی؛ محمدجواد پورعابد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1401

https://doi.org/10.22054/rctall.2022.69769.1646

چکیده
  اسلوب مبالغه به عنوان یکی از پربسامدترین اسلوب‌های نحوی، با نهفته‌های معنایی فراوان، همواره مورد توجه مترجمان بوده است. بررسی ترجمة این اسلوب در نهج‌البلاغه که کتابی آمیخته با عباراتی فصیح و بلیغ است، اهمیت به‌سزایی دارد، از سوی دیگر نظریة کتفورد به عنوان نظریه‌ای دقیق و موشکافانه در ترجمه، می‌تواند معیار و مقیاس مطلوبی برای ...  بیشتر

ترجمه در زبان و ادبیات عربی
مقایسه ساختارترجمه عربی وفارسی رمان «پیامبر» جبران خلیل جبران (براساس الگوی کارمن گارسس)

بایزید تاند؛ محمد کبیری؛ بهزاد حشمتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1401

https://doi.org/10.22054/rctall.2022.69296.1640

چکیده
  ترجمه، اصیل ترین نوع فکر و اندیشه می باشد که عامل انتقال یک فرهنگ از یک مکان به مکان دیگری می باشد، در حقیقت نوعی مکمل تولید داخلی می باشد وبا توجه به ماهیت هرمونتیکی آن همواره در تولید اندیشه های جدید نقش بسزایی ایفاء می کند، جبران خلیل جبران نویسنده لبنانی-آمریکایی است، رمان «پیامبر»جزء مشهورترین آثار او به شمار می آید، که ...  بیشتر

ترجمه در زبان و ادبیات عربی
کاربست رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف در بررّسی ترجمه ی داستان« تحت المظلة» اثر نجیب محفوظ

امیر مسگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1401

https://doi.org/10.22054/rctall.2022.70814.1654

چکیده
  رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی رویکردی نوپاست که پیدایش آن به اواخر قرن بیستم باز می‌گردد. این رویکرد امکانات مختلفی را در زمینه تحلیل متن در اختیار خواننده قرار می‌دهد تا بتواند از طریق به کارگیری آنها به فهم بهتر یا دقیق‌تری از متن یا گفتمان دست یابد. واز آنجایی که شرط داشتن ترجمه‌ی خوب وبی‌نقص فهم درست متن اصلی می‌باشد، امکانات ...  بیشتر

ترجمه در زبان و ادبیات عربی
کاربرد نقش زبان در دو ترجمه رضا عامری و عطاءالله مهاجرانی از رمان موسم الهجرة إلی الشمال براساس دیدگاه کریستین نورد

علی صیادانی؛ سامان رحیم خانی؛ سمیه آقامحمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1401

https://doi.org/10.22054/rctall.2022.69695.1645

چکیده
  طی دهه‎های مختلف، زبان و ترجمه ارتباط گسترده و متقابلی با هم داشته و دارند و ترجمه با بهره گیری از علم زبان شناسی و مدنظر قرار دادن بافت‎های زبانی در برقراری ارتباطی پویا و ملموس با مخاطب به پیشرفت‎های بسیاری دست یافته است. کریستین نورد (۱۹۷۷) نظریه پرداز حوزه مطالعات ترجمه با ارائه مولفه‎های الگوی نقش زبانی خاص خود سبب بهبودی ...  بیشتر

ترجمه در زبان و ادبیات عربی
نگاهی ‌نو به ترجمۀ قرآن‌کریم براساس مؤلفه‌های واحد ‌ترجمه (نقد موردی: ترجمۀ معزی، پاینده، مکارم‌شیرازی و انصاریان)

جواد اصغری؛ حسین جوکار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1401

https://doi.org/10.22054/rctall.2023.71468.1658

چکیده
  تاکنون الگوی دقیق و جامعی برای نقد واحد ترجمه در ترجمۀ قرآن طراحی نشده‌است. به منظور دست‌یابی به چنین الگویی می‌توان ابتدا کار‌آمدیِ مؤلفه‌های واحد ترجمه را مورد بررسی قرار‌داد. به همین جهت، در این پژوهشِ نو تلاش شده‌است تا مقوله‌ی واحد ترجمه در ترجمۀ قرآن کریم بررسی‌شود. در این جستار ابتدا به شرح واحدهای ترجمه‌ از نظر نظریه‌پردازان ...  بیشتر

ترجمه در زبان و ادبیات عربی
تحلیل نقش صورتبندی‌های زبانی و حوزه‌های فرهنگی در ترجمه ترکیب‌های استعاری (از منظر زبان‌شناسی شناختی)

سعداله همایونی؛ مریم فولادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1401

https://doi.org/10.22054/rctall.2023.70653.1652

چکیده
  توجه به محدودیت‌های زمینه‌ای، فرهنگی و شناختی در ترجمه به عنوان یک فرایند چند بُعدی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، بنابراین تحلیل صورتبندی‌های زبانی از این منظر، تاثیر بسزایی در ارتقای کیفیت ترجمه خواهد داشت. از آنجایی‌که ساختارهای شناختی از طریق صورتبندی مقوله‌های مفهومی، محتوای مفهومی مورد نظر را تعیین می‌کنند؛ لذا بررسی ...  بیشتر

ترجمه در زبان و ادبیات عربی
کنکاشی در معادل‌یابی اصطلاح و اصطلاح‌سازی از عربی به فارسی

ربابه رمضانی؛ زهره قربانی مادوانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1401

https://doi.org/10.22054/rctall.2023.70131.1651

چکیده
  بررسی اصطلاحات و چگونگی ترجمه و معادل‌یابی برای آنها از موضوعات چالشی در فن ترجمه است. توجه و اهتمام به اصطلاحات عربی از قرن چهارم هجری و در نتیجه شکل‌گیری نهضت ترجمه و روند رو به رشد آن از زبان‌های فارسی و یونانی به زبان عربی آغاز شده است. معارف و دانش‌های مختلف از طریق ترجمه به زبان عربی راه یافت و در این زمینه، موضوع تعریب اصطلاحات ...  بیشتر

ترجمه در زبان و ادبیات عربی
نقد و بررسی طنز کلامی در برگردان عربی پویانمایی « شِکرستان» بر مبنای راهبرد «پَنِک»

رضا محمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1401

https://doi.org/10.22054/rctall.2023.71143.1656

چکیده
  بدون تردید دنیای کودکی از مهم‌ترن دوره‌های زندگی هر انسانی است که بخشی از شخصیّت هر کسی در آن دوره شکل می-گیرد از این روی نوع آموزش و محصولات فکری که در این دوره بر کودک عرضه می‌شود از اهمیّت بسیار والایی برخوردار است. یکی از ابزارهای تاثیرگذار بر اندیشه این رده سنّی پویانمایی است. به عنوان مثال نسل دهه شصت مفهوم تلاش و پشتکار را از ...  بیشتر

ترجمه در زبان و ادبیات عربی
بازتابندگی شکل شعر معاصر عربی در ترجمة فارسی (بررسی ترجمة شعر ادونیس براساس نظریة اومبرتو اکو)

نرگس خسروی سوادجانی؛ رقیه رستم پور ملکی

دوره 12، شماره 26 ، فروردین 1401، ، صفحه 9-36

https://doi.org/10.22054/rctall.2022.69488.1642

چکیده
  شکل مصرع‌بندی شعر معاصر براساس هیچ قالب از پیش‌تعیین‌شده‌ای نیست و این شاعر است که ساختار نوشتاری آن را براساس معانی مدنظرش طراحی می‌کند. در نشانه‌شناسی فرهنگی اومبرتو اکو، می‌توان تصاویر و اشکال را در قالب «سبک‌پردازی» و «ابداع» بررسی کرد. مقاله حاضر با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با تکیه به آرای نشانه‌شناسانه اومبرتو ...  بیشتر

ترجمه در زبان و ادبیات عربی
تأثیر افق معناییِ مترجم بر متن مقصد در پرتو نظریۀ زیبایی‌شناسی دریافت؛ مطالعۀ موردی سه ترجمه از رمان «موسم الهجرة الی الشمال»

سید مهدی مسبوق؛ سولماز غفاری

دوره 12، شماره 26 ، فروردین 1401، ، صفحه 37-69

https://doi.org/10.22054/rctall.2021.63204.1579

چکیده
  نظریة زیبایی‌شناسی یکی از نظریه‌های مطرح شده در حوزۀ نقد ادبی است که تحت تأثیر مکتب پدیدارشناسی توسط پیروان مکتب کنستانس آلمان به وجود آمد. از آنجا که این نظریه، کانون توجه خود را بر خواننده و دریافت او از اثر متمرکز کرده درپی آن است که تعدد افق‌ها در روند دریافت را براساس استراتژی‌های مترجمان و تأویل‌های آن‌ها در خوانش متن مورد ...  بیشتر

ترجمه در زبان و ادبیات عربی
نقد برگردان کریم پورزبید از رمان «طشاری» اثر انعام کجه‌جی با عنوان «تکه پاره‌های من» براساس الگوی کارمن گارسس

یسرا شادمان؛ مینا عربی

دوره 12، شماره 26 ، فروردین 1401، ، صفحه 71-104

https://doi.org/10.22054/rctall.2021.58299.1531

چکیده
  نظریه‌پردازان حوزه ترجمه، الگوهای بسیاری را جهت ارزیابی میزان مقبولیت آثار ادبی در زبان مقصد ارائه داده‌اند که هر یک می‌تواند شاخص مناسبی برای بررسی ترجمه‌ها به‌شمار رود. الگوی کارمن گارسس از اساسی‌ترین نظریات در زمینة زبان‌شناسی است که به ارزیابی سطح کیفی ترجمه‌ها در چهار سطح: (معنایی-لغوی)، (نحوی- صرفی)، (گفتمانی- کارکردی) و ...  بیشتر

ترجمه در زبان و ادبیات عربی
همسنجی ترجمه کنش‌های‌ گفتاری سورة مریم (با تکیه بر ترجمه‌های الهی‌قمشه‌ای، فولادوند، خرمشاهی، صفارزاده و مکارم‌شیرازی)

سودابه ابراهیمی فهرجی؛ روح الله صیادی نژاد؛ علی نجفی ایوکی

دوره 12، شماره 26 ، فروردین 1401، ، صفحه 105-134

https://doi.org/10.22054/rctall.2021.60802.1559

چکیده
  زبان در اصل ترجمه‌ای از تصورات و مفاهیم ذهنی انسان است؛ بنابراین، ارتباط بین زبان و ترجمه، حقیقتی انکارناپذیر است. کاربردشناسی به‌عنوان یکی از زیرشاخه‌های زبان‌شناسی به بررسی پاره‌گفتارها در درون بافت می‌پردازد. کنش‌گفتاری از مهم‌ترین مفاهیم کاربردشناسی است که به ‌نوعی به تحلیل گفتمان مربوط می‌شود؛ از آن روی که گفتمان، سلسله‌ای ...  بیشتر

ترجمه در زبان و ادبیات عربی
واکاوی ترجمة اصطلاحات بر پایة صافی فرهنگی (موردپژوهی: ترجمة عربی سلیم عبدالأمیر حمدان از رمان‌های شازده احتجاب و آینه‌های دردار هوشنگ گلشیری)

علیرضا عرب‌عامری؛ فرشته افضلی

دوره 12، شماره 26 ، فروردین 1401، ، صفحه 135-163

https://doi.org/10.22054/rctall.2022.65060.1595

چکیده
  الگوی تحلیل انتقادی ترجمه که ترجمه را بر پایة مفهوم «تصفیه» بازتعریف می‌کند بر پایۀ نظریۀ زبان‌شناسی سازگانی‌نقش‌گرای هلیدی (1978) بنا شده و یک رویداد ارتباطی را از صافی‌های زبانی، فرهنگی و ایدئولوژیکی می‌گذراند. حال به گونة ویژه، هرگاه مترجم نیاز به کاربرد صافی فرهنگی احساس کند، می‌توان انتظار داشت که نتیجۀ کار او به‌طور ...  بیشتر

ترجمه در زبان و ادبیات عربی
برابریابی‌های تشبیه و صفات مرکب در ترجمة خطبه‌ها و نامه‌های نهج‌البلاغه براساس الگوی بومی‌گزینی پیرینی (مطالعة موردی: ترجمة بهرامپور)

علی صیادانی؛ یزدان حیدرپور مرند

دوره 12، شماره 26 ، فروردین 1401، ، صفحه 165-193

https://doi.org/10.22054/rctall.2022.65424.1598

چکیده
  از مهم‌ترین مباحثی که در ترجمة متون دینی و ادبی، مترجم را به چالش می‌کشاند بحث برگردان و برابریابی‌های آرایه‌های ادبی است. در این بحث واکاوی دو مقولة ترجمة تشبیه و صفات مرکب از اهمیت خاصی برخوردار است. بیشتر چالش‌ها و مشکلات مترجمان در ترجمة چنین آرایه‌هایی به جهت تفاوت‌های نوع شناختی و فرهنگی بین دو زبان است. مترجم می‌تواند با ...  بیشتر

ترجمه در زبان و ادبیات عربی
نقد ترجمة ساخت اطلاعی نشان‌دار در رمان‌های نجیب محفوظ (مطالعة موردی: رمان‌های «الشحاذ» و «الطریق»)

معصومه قنبرنژاد؛ ابراهیم اناری بزچلوئی؛ محمد جرفی؛ احمد امیدعلی

دوره 12، شماره 26 ، فروردین 1401، ، صفحه 195-215

https://doi.org/10.22054/rctall.2022.68947.1634

چکیده
  عدول از چینش واژگانی معمول در هر زبانی، ساخت‌هایی با عنوان ساخت‌های اطلاعی نشان‌دار را رقم می‌زند. ساخت‌های نشان‌دار معانی کاربردشناختی و نقش ارتباطی در گفتمان دارند. از آنجایی‌که ترجمه کنشی ارتباطی است، اهتمام به این ساخت‌ها به‌منظور برقراری تعادل کاربردشناختی و ارتباطی میان گفتمان مبدأ و مقصد ضروری می‌نماید. در این پژوهش ...  بیشتر

ترجمه در زبان و ادبیات عربی
نقد ترجمۀ بخش‌هایی از رمان «سیّدات القمر» با تأکید بر تکنیک‌های هفت‌گانه

محمدنبی احمدی؛ یحیی بابایی

دوره 12، شماره 26 ، فروردین 1401، ، صفحه 217-244

https://doi.org/10.22054/rctall.2021.58708.1538

چکیده
  هر یک از نظریه‌پردازان ترجمه کم و بیش توانسته‌اند با آثار و آرای خود بر تاریخ ترجمه مؤثر باشند. از این میان ژان پل وینه و ژان داربلنه در سال 1958میلادی کتابی را با عنوان «سبک‌شناسی تطبیقی فرانسه و انگلیسی» منتشر کردند. این کتاب تکنیک‌هایی را معرفی می‌کند که هر مترجمی از آن بهره می‌برد و با توجه به تأثیر چشم‌گیری که این اثر در ...  بیشتر

ترجمه در زبان و ادبیات عربی
طرح‌وارههای تصوری در «الکتاب» سیبویه و بازنمود آن در ترجمة فارسی (مطالعة موردی بابهای اشتغال)

زهرا کرم زادگان

دوره 12، شماره 26 ، فروردین 1401، ، صفحه 245-268

https://doi.org/10.22054/rctall.2022.69969.1649

چکیده
  پژوهش حاضر در چهارچوب معنی‌شناسی شناختی به موضوع طرح‌واره­های تصوری در کتاب سیبویه به عنوان یک متن دستوری و نحوة انعکاس آن در ترجمة فارسی پرداخته است. هدف از این پژوهش تبیین ساخت­های مفهومی به عنوان زیرساخت الگوهای زبانی به منظور دستیابی به بن‌مایه­های فکری نویسنده و فهم آسان‌تر الکتاب و در پی آن ارائة ترجمة دقیق است. روش اتخاذ ...  بیشتر

ترجمه در زبان و ادبیات عربی
نقد و بررسی مؤلفه‌های قالب‌ بسندگی در ترجمۀ کاظم آل‌یاسین از رمان «قلب اللیل» براساس رویکردهای روسی شویتسر و رتسکر

سید مهدی نوری کیذقانی؛ مسعود سلمانی حقیقی؛ ریحانه حسین آبادی

دوره 12، شماره 26 ، فروردین 1401، ، صفحه 269-295

https://doi.org/10.22054/rctall.2022.69861.1648

چکیده
      زبان‌شناسی به مطالعۀ زبان می‌پردازد و نظریه‌های مستحکم و زایایی را در باب چگونگی عملکرد زبان به دست می‌دهد و از آنجا که ترجمه فعالیتی زبانی محسوب می‌شود، منطقی است که تصور کنیم زبان‌شناسی می‌تواند در باب ترجمه، حرف‌هایی برای گفتن داشته باشد. یکی از فنون ارائه شده برای ترجمه، رویکرد روسی شویتسر و رتسکر است. این رویکرد ...  بیشتر

ترجمه در زبان و ادبیات عربی
خوانش کارکردهای زبانی کارل بولر در ترجمه فارسی رمان الوقائع الغریبة فی اختفاء سعید أبی النحس المتشائل

رضا بیات؛ عبدالله حسینی

دوره 12، شماره 26 ، فروردین 1401، ، صفحه 297-323

https://doi.org/10.22054/rctall.2022.67632.1621

چکیده
  خوانش کارکردهای زبانی کارل بولر در ترجمة فارسی رمان الوقائع الغریبة فی اختفاء سعید أبی النحس المتشائل مسأله نقش‏های زبانی از موضوعات جدید زبان‏شناسی است و این نقش‏ها تأثیری فراوان در رساندن معنا به دریافت‏کنندگان، حفظ زبان مبدأ، توضیحات بیشتر یا حتی تحریک احساسات مخاطبان دارد؛ در غیر این صورت، ممکن است ترجمه، نادرست باشد ...  بیشتر

ترجمه در زبان و ادبیات عربی
بررسی تأثیر جایزة بوکر بر ترجمة متون روایی عربی در ایران با تکیه بر نظریة میدان پییر بوردیو

فاطمه اعرجی

دوره 12، شماره 26 ، فروردین 1401، ، صفحه 325-350

https://doi.org/10.22054/rctall.2022.68669.1632

چکیده
  فرآیند ترجمه یکی از فعال‌ترین مراحل ساخت و پرداخت کالای فرهنگی است که امروزه فعالانه در شکل‌دهی ذائقة ادبی مخاطب نقش ایفا می‌کند. متن ترجمه شده در درجة اول با توجه به موقعیت‌های فرهنگی به بازار نشر روانه می‌شود. احتمالاً در برخی عرصه‌ها، ترجمه با فشاری از رویکردهای همگن‌گرا به طور کاملاً ضمنی و خزنده مواجه است که با مقیاس‌ها و ...  بیشتر